Vaccinationer – en kilde til forveksling

Det nationale netværk af regionale risikomanagere har udviklet anbefalinger til, hvordan processerne omkring vaccinationer kan håndteres i almen praksis.
Disse anbefalinger er baseret på viden fra rapporterede utilsigtede hændelser.

Her er anbefalinger vedrørende hensigtsmæssige arbejdsgange før, under og efter vaccinationen samt anbefalinger vedr. håndtering og opbevaring af vacciner.
Desuden er der udarbejdet et logskema, der kan anvendes til at tjekke, at temperaturen i køleskabet med vaccinerne er acceptabel.

Anbefalingerne kan hentes på Dansk Selskab for Almen Medicins hjemmeside via dette link


De regionale risikomanagere i primærsektoren modtager de utilsigtede hændelser, der rapporteres i primærsektoren, og disse formidles videre til lokal læring og sagsbehandling.
De regionale risikomanagere ser på mønstre og tendenser i de rapporterede utilsigtede hændelser, og i et nationalt netværk arbejdes der med at dele viden og lære på tværs af regionerne.

Læs mere om arbejdet med utilsigtede hændelser

Luk menu