At ’trace’ betyder at følge et ’spor’.  Metoden tracer er et internt survey, hvor surveyoren følger  'et spor'  og leder efter beviser på, at planlagte handlinger har fundet sted. Et ’spor’ kan være patientens vej gennem systemet (patienttracer), et tema som følges på tværs af afdelinger, f.eks. hygiejne (systemtracer) eller et konkret indsatsområde, f.eks. smertebehandling (fokuseret tracer).

Mere viden om tracermetoden:
Joint Commissions hjemmeside
Joint Comissions lærebog om tracermetoden
Håndbog i intern survey i Region Syddanmark, se kapitel 4

Luk menu