“Health is more than the absence of disease”
“Safety is more than the absence of risk”

Har du læst disse udgivelser?

Fra Sikkerhed I til Sikkerhed II – en hvidbog

Resilient health care: turning patient safety on its head (eksternt link)


Definition på resiliens i organisationer

Resiliens er et udtryk for, hvordan mennesker – enkeltvis, kollektivt eller som en organisation – fungerer ved at tilpasse arbejdets udførelse til forholdene. Et system eller en organisation kan siges at fungere resilient, hvis opgaverne kan løses på en acceptabel måde under forventede såvel som uventede forhold.
Det drejer sig således ikke kun om at kunne reetablere en normal funktion efter skadelige eller uhensigtsmæssige påvirkninger, men mere om at kunne opretholde en acceptabel funktion under varierende forhold – omfattende forandringer, forstyrrelser og muligheder.

Hollnagel 2017


RESILIENT HEALTH CARE NET

Formålet med Resilient Health Care Network (RHCN) er at facilitere samarbejde og netværk mellem fagpersoner med interesse i at implementere ‘Resilience Ingeneering’ i sundhedsvæsnet.

Dette inkluderer – men er ikke begrænset til – diskussioner (enten ansigt til ansigt eller via elektroniske kanaler), drift af website, meningsudvekslinger, holdninger, ideer, gensidig støtte og forskningsmæssig support, samarbejde om videnskabelige artikler og projekter, virksomhedsbesøg samt organisering af forskellige events, som kan spænde fra lokale informationsmøder til internationale seminarer.

Baggrund

Udviklingen i sikkerhedstænkningen inden for sundhedsvæsnet såvel som i andre sektorer, kan meget overordnet beskrives som to forskellige fortolkninger af sikkerhed. Disse kaldes henholdsvis for Sikkerhed-I og Sikkerhed-II.

  • I ifølge Sikkerhed-I anses et system for sikkert, hvis der ikke er uheld eller hændelser. Det kan f.eks. opnås ved ‘at undgå at skade patienten med den pleje, som havde til hensigt at hjælpe dem’ (US AHRQ). Formålet med undersøgelser og ledelse indenfor Sikkerhed-I er derfor at sikre, at så lidt som muligt går galt.
  • Ifølge Sikkerhed-II anses et system for sikkert, hvis det kan ‘justere dets funktion før, under eller efter ændringer og forstyrrelser, så det kan opretholde de nødvendige funktioner under både forventede og uventede betingelser’, dvs. hvis det er elastisk. Formålet med sikkerhedsrelaterede aktiviteter er derfor at sikre, at så meget som muligt går rigtigt.

Sikkerheds-I og Sikkerheds-II’s mål er på mange måder ens nemlig, at der er så få uønskede hændelser som muligt. Men mens Sikkerhed-I forsøger at opnå dette ved at eliminere det, der kan gå galt, forsøger Sikkerhed-II at opnå dette ved at  forbedre potentialet for resiliens og dermed sikre, at så meget som muligt går rigtigt.

En anden måde at sige det på er, at Sikkerhed-I forsøger at komme væk fra noget – en usikker tilstand– imens Sikkerhed-II forsøger at nærme sig noget – en sikker tilstand. Når du forsøger at komme væk fra noget, vil man kunne vælge næsten enhver retning. Men hvis du forsøger at nærme sig noget, er der kun en retning der bringe dig tættere på målet.

En mere detaljeret diskussion af baggrunden findes i bogen ‘Resilient Health Care’.

Link til det internationale Resilient Health Care website.

Jeffrey Braithwaite om resiliens i sundhedsvæsenet (på engelsk)

Luk menu