Region Syddanmark anvender en international standardiseret og evidensbaseret metode, som er beskrevet i den internationale standard DS/EN ISO 19 011.I denne standard defineres et survey, som ”en systematisk, uafhængig og dokumenteret proces for at fremskaffe objektivt bevis for, at krav er overholdt”.

Metoden er kvalitativ og indsamler igennem spørgsmål og observationer data, som dokumenterer, om krav bliver overholdt - f.eks. krav i Den Danske Kvalitetsmodel (DDKM), i Sundhedsaftalen, retningslinjer eller instrukser.

I Region Syddanmark anvendes interne survey til at understøtte læring og at sikre fremdrift i arbejdet med kvalitetsforbedringer.

I praksis gennemføres et survey som en dialog mellem en medarbejder og en såkaldt surveyor, som er uddannet til på en struktureret måde at spørge ind til medarbejderens arbejdsopgaver, ansvar og beføjelser samt opgaveløsning. Gennem svar, fremvisning af dokumentation eller en egentlig demonstration af opgaveløsning, søger surveyoren sammen med medarbejderen at afdække, om krav er opfyldt.

Mere viden om survey-metoden:
Håndbog i intern survey i Region Syddanmark

Luk menu