Hvad er Forbedringsmodellen?
Forbedringsmodellen er en ramme for, hvordan man kan teste ideer til forandring, som forventes at skabe en forbedring.

Modellen består af to dele: tre spørgsmål til at målrette forbedringsarbejdet og PDSA-cirklen, hvor ideer testes systematisk:

Mål/formål: Hvad er det, vi vil opnå? Specifikke, målbare mål

Målinger: Hvordan ved vi, om en forandring er en forbedring? Kvalitative og kvantitative målinger understøtter forbedringer og giver information om fremskridt på vej mod det fastlagte mål

Forandringer: Hvilke forandringer kan vi lave, som vil resultere i en forbedring?


Fremgangsmåde
PDSA står for Plan – Do – Study – Act. Denne metode til systematisk, kontinuerlig kvalitetsudvikling bevæger sig igennem fire trin, der gentages med henblik på at teste ideer, lære af resultaterne og arbejde videre hen imod målet på baggrund af den nye viden.

PDSA cirklen
PDSA cirklen

Plan: I planlægningsfasen beskrives målene og de specifikke forandringer, der skal testes. Følgende emner skal afklares:
· Mål og formål
· Spørgsmål og forudsigelser (hvorfor?)
· Plan for udførelse af cyklus (hvem, hvad, hvor og hvornår?)

Do: Udførelsesfasen gennemføres på baggrund af de forberedelser, der er planlagt i planlægningsfasen. En person fra forbedringsteamet er ansvarlig for, at teamet indsamler kvalitative og kvantitative data samt informationer om forbedringstesten, der skal bruges til at justere den næste PDSA-cyklus.

Study: I denne fase analyseres data, der reflekteres over resultater og meldes tilbage til medlemmerne af mikrosystemet om de erfaringer, der er gjort. Der foretages en vurdering af graden af målopfyldelse og laves en opsummering af uforudsete positive og negative resultater samt fastlægning af, hvilke forbedringer der skal foretages næst.

Act: I denne fase afgøres det, hvorvidt den idé der testes skal modificeres eller opgives - set i lyset af de resultater, der er opnået. Resultaterne bruges til at foretage forbedringer i en ny PDSA-cyklus, hvor  justeringerne testes.


Litteratur
Læs mere om PDSA-cirklen og teorien bag:
Nelson, E. et al. (2007) Quality by design. A clinical microsystems approach. John Wiley & Sons. Kap. 14.

Luk menu