I samarbejde med Center for Kvalitet har SHS afholdt tre uddannelsesdage, på baggrund af de fire udvalgte indsatser på patientsikkerhedsområdet.

Torsdag den 7. juni 2012 blev den anden uddannelsesdag afviklet. Den indeholdte to moduler: Processer & måleværktøjer samt Facilitering af forandringer. Der deltog 111 klinikere, som repræsenterede afdelingsledere, funktionsledere og kvalitetsnøglepersoner.

Undervisere på uddannelsesdagene er Jeanette Hounsgaard  fra Center for Kvalitet, Region Syddanmark og Kasper Bjørn fra Region Midt.

Den tredje dag er planlagt til foråret 2013 og handler om Fastholdelse af forbedringer.

Materiale fra dagen
Praktiske tips
Processer og forandringer
Lektion 1: Analyse af systemet
Lektion 2: Bearbejdning af data
PDSA cirkel
PDSA skabelon
Udvalgte slides om PDSA fra Kasper Bjørn

Luk menu