Den 23. januar 2014 diskuterede 60 klinikere fra Region Syddanmark patientinddragelse og etik på en temadag afholdt af Center for Kvalitet med Anne Marie Enderlein som oplægsholder.

Temadag - Patientinddragelse og etik 1   Temadag - Patientinddragelse og etik 3

Temadag - Patientinddragelse og etik 2

Etiske dilemmaer
Anne Marie Enderlein tog bl.a. udgangspunkt i den tyske filosof og sociolog Jürgen Habermas´ teori om livsverden overfor systemverden, og hvordan de påvirker hinanden. Hvem indretter sig efter hvem og hvad sker der, hvis patienten ikke passer ind i systemet?
Derudover kom hun omkring nogle af de klassiske etiske dilemmaer om autonomi vs. paternalisme og solidaritet vs. loyalitet.
Anne Marie Enderlein præsenterede deltagerne for en etisk analysemodel, som blev anvendt på en case og efterfølgende diskuteret.

En patiens perspektiv
Journalist og sclerosepatient Rix Untidt (rixpod.dk) tog via en kortfilm emnet “Hvad sker der, når vi glemmer etikken?” op. Filmen udfordrede med en humoristisk vinkel systemets dominans eksemplificeret ved, at patienter omtales som “rene engle”, hvis ikke de stiller spørgsmål til og om deres behandling.

Hent Anne Marie Enderleins slides fra dagen her

Luk menu