Kvalitetsdag 2016: Faglighed i forandring

Hvordan kan kvalitetsarbejdet forankres i det faglige arbejde og i samspil med de kliniske færdigheder?

Hovedtemaet for Kvalitetsdag 2016 tog afsæt i Nationalt Kvalitetsprogram for Sundhedsområdet 2015-2018, som skal understøtte vedvarende forbedringer af kvaliteten for patienterne.

På Kvalitetsdag 2016 blev der bl.a. diskuteret

  • Hvornår er muligheden for kvalitetsudvikling tilstede i det daglige arbejde?
  • Hvem er det, der skal drive forbedringsarbejdet?
  • Er kvalitetsudvikling allerede en del af det kliniske arbejde?
  • Hvordan sikrer vi, at forbedringsarbejdet kommer patienterne til gavn?
  • Hvordan går motivation og forbedringsarbejde hånd i hånd?

Faglige indlæg og workshops

Årets kvalitetsdag bød på et miks af indlæg og workshops der på hver sin måde gav et bud på, hvordan kvalitetsarbejde kan forankres i det faglige arbejde…

Jens Winther Jensen, koncerndirektør i Region Syddanmark gav sit bud på, hvordan man kan arbejde med kvalitetsudvikling med de begrænsede ressourcer som sundhedsvæsenet har til sin rådighed. Herudover gennemgik han nationale og regionale kvalitetsinitiativer som er med til at sætte dagsordenen for kvalitetsarbejde i samspil med kliniske færdigheder.
VIDEO: Se Jens Winther Jensens indlæg (21 minutter)
Præsentation fra Jens Winther Jensens indlæg (PDF)

Bill Lucas, leder af Centre for Real-World Learning samt professor ved University of Winchester, Storbritannien, holdt oplæg om ’The habits of an improver’ og præsenterede på kvalitetsdagen sin model til, hvordan sundhedsprofessionelle kan arbejde med kvalitetsudvikling og gøre det til en daglig del af det sundhedsfaglige arbejde.
VIDEO: Se Bill Lucas indlæg (46 minutter)
Præsentation fra Bill Lucas' indlæg (PDF)
Grafisk model 'The habit of an improver (JPG)

Dagens første workshop tog udgangspunkt i modellen bag ’The habits of an improver’ og deltagerne diskuterede hvilke elementer af modellen, der skal styrkes eller allerede bruges i deres daglige arbejde.

Erik Hollnagel, professor, Institut for Regional Sundhedsforskning, Syddansk Universitet og chefkonsulent, Center for kvalitet, Region Syddanmarkholdt et indlæg om de udfordringer, man skal være opmærksom på – og forholde sig til – i et komplekst sundhedsvæsen. Han præsenterede bl.a. principperne ETTO og TETO, som beskriver hvordan vi må veksle mellem grundighed og effektivitet i vores daglige arbejde.
VIDEO: Se Erik Hollnagels indlæg (38 minutter)
Præsentation fra Erik Hollnagels indlæg (PDF)

Dagens anden workshop havde overskriften ’Integration af samfundsfagligt arbejde og kvalitetsudvikling’. Her kortlagde arbejdsgrupperne de faktorer, de oplever som fremmere eller hæmmere i det daglige kvalitetsarbejde.

Nis G. Madsen, forfatter og selvstændig konsulent inden for samskabelse, tog udgangspunkt i dagens tidligere oplæg og workshops, i et indlæg om begrebet samskabelse. Hvorfor er samskabelse et bud på fremtidens velfærd og hvordan kan vi arbejde med samskabelse?
VIDEO: Se Nis G. Madsens indlæg (38 minutter)
Præsentation fra Nis G. Madsens indlæg (PDF)

Christian Von Plessen, centerchef i Center for Kvalitet i Region Syddanmark, afrundede Kvalitetsdagen og opsummerede dagens højdepunkter.
VIDEO: Se Christian Von Plessens afrunding (8 minutter)

Luk menu