Kvalitetsdag 2012 satte spot på patientinddragelse ved hjælp af sessioner, debatter og satirisk virkelighedsteater.

Kvalitetsdag 2012 - program

Hent program fra Kvalitetsdag 2012


Patientinddragelse var temaet for Kvalitetsdag 2012

Patientinddragelse er vigtig for alle i sundhedsvæsnet. Men hvordan gør vi det? Center for Kvalitet har lavet syv videnskort om patientinddragelse. Hvert kort beskriver en metode til patientinddragelse, som blev præsenteret på Kvalitetsdag 2012. Vi har kaldt videnskortene “Et godt kort på hånden – 7 metoder til patientinddragelse”.
Kortene består af en forside og en bagside, så du skal printe på begge sider af papiret. Brug de syv videnskort til undervisning, gruppearbejde, inspiration, temadage, udvikling eller til en diskussion i personalestuen.

Kvalitetsdag 2012 - kort

Du kan downloade og printe videnskortene her.


Video – de tre skuespil

Herunder kan du se de tre skuespil, som Dacapo ved Kvalitetsdag 2012 brugte til at igangsætte en diskussion om dilemmaer og udfordringer ved patientinddragelse. De tre skuespil sætter realistiske situationer på spidsen og er yderst velegnede til at igangsætte en faglig samtale om patientinddragelse, hvad enten det er i større eller mindre grupper.

Dacapo skuespil 1: To patienter
I dette spil møder du to forskellige diabetes patienter i samtale med lægen på et ambulatorium. Spillet kan bl.a. bruges til at diskutere, hvad sundhedspersonalet kan og bør gøre for at inddrage vidt forskellige patienter i deres behandling.

 

Dacapo skuespil 2: Udskrivningssamtale
I dette spil møder du en ældre dame og en pårørende i samtale med sygeplejersken ved udskrivning fra mave tarm kirurgisk afdeling. Spillet kan bl.a. bruges til at diskutere balancen mellem rådgivning og forståelse af patientens situation.

 

Dacapo skuespil 3: Sundhedsteknologi
I dette spil møder du to kolleger og veninder. Først i en samtale, hvor den ene har problemer med at få kontakt til sygehuset. Dernæst ti år efter, hvor de to veninder er gået på pension, og den velfærdsteknologiske udvikling har flyttet sig en del. Spillet kan bl.a. bruges til at diskutere begreber som fx egenomsorg og borgernær sundhed.

 


Video – Metodeinterviews

Metodeinterviews

Herunder kan du se korte interviews om syv konkrete metoder til patientinddragelse, som blev præsenteret ved kvalitetsdagen.

 

Metode 1: Brugerråd.
Birgitte Rav Degenkolv er vicedirektør ved Gentofte Hospital og formand for hospitalets brugerråd.

Metode 2: Epitalet – det virtuelle sundhedsvæsen
Lene Pedersen er partner i PAR3 og samarbejdspartner i Epitalet.

Metode 3: Fælles Beslutningstagning
Charlotte Bredahl er projektchef hos KORA – Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning.

Metode 4: I Patientens Fodspor – et ledelsesredskab
Dorthe Crüger er lægelig direktør på Sygehus Lillebælt.

Metode 5: Innovative metoder/Projekt PaRIS
Mette Mollerup er projektleder på Odense Universitetshospital, Stine Justi er innovationsfacilitator hos Sundhedsinnovatoriet i Region Syddanmark.

Metode 6: Motivationssamtalen
Lene Sjöberg og Else-Marie Lønvig er trænere i motivationssamtalen

Metode 7: Narrativ metode
Marianne Østerskov er projektsygeplejerske og supervisor ved Videnscenter for Transkulturel Psykiatri.

Luk menu