Uddannelsesdag på SHS om processer og forandringer

I samarbejde med Center for Kvalitet afholder SHS tre uddannelsesdage, på baggrund af de fire udvalgte indsatser på patientsikkerhedsområdet.

Torsdag den 7. juni blev den anden uddannelsesdag afviklet. Den indeholdte to moduler: Processer & måleværktøjer samt Facilitering af forandringer. Der deltog 111 klinikere, som repræsenterede afdelingsledere, funktionsledere og kvalitetsnøglepersoner.

Undervisere på uddannelsesdagene er Jeanette Hounsgaard  fra Center for Kvalitet, Region Syddanmark og Kasper Bjørn fra Region Midt.

Den tredje dag er planlagt til foråret 2013 og handler om Fastholdelse af forbedringer.

Materiale fra dagen
Praktiske tips
Processer og forandringer
Lektion 1: Analyse af systemet
Lektion 2: Bearbejdning af data
PDSA cirkel
PDSA skabelon
Udvalgte slides om PDSA fra Kasper Bjørn


Temadag om patientinddragelse og etik

Den 23. januar 2014 diskuterede 60 klinikere fra Region Syddanmark patientinddragelse og etik på en temadag afholdt af Center for Kvalitet med Anne Marie Enderlein som oplægsholder.

Temadag - Patientinddragelse og etik 1    Temadag - Patientinddragelse og etik 3

Temadag - Patientinddragelse og etik 2

Etiske dilemmaer
Anne Marie Enderlein tog bl.a. udgangspunkt i den tyske filosof og sociolog Jürgen Habermas´ teori om livsverden overfor systemverden, og hvordan de påvirker hinanden. Hvem indretter sig efter hvem og hvad sker der, hvis patienten ikke passer ind i systemet?
Derudover kom hun omkring nogle af de klassiske etiske dilemmaer om autonomi vs. paternalisme og solidaritet vs. loyalitet.
Anne Marie Enderlein præsenterede deltagerne for en etisk analysemodel, som blev anvendt på en case og efterfølgende diskuteret.

En patiens perspektiv
Journalist og sclerosepatient Rix Untidt (rixpod.dk) tog via en kortfilm emnet "Hvad sker der, når vi glemmer etikken?" op. Filmen udfordrede med en humoristisk vinkel systemets dominans eksemplificeret ved, at patienter omtales som "rene engle", hvis ikke de stiller spørgsmål til og om deres behandling.

Hent Anne Marie Enderleins slides fra dagen her

Luk menu