Center for Kvalitet tilbyder uddannelse og deling af viden på tværs af sundhedsområdet om kvalitetsudvikling og patientsikkerhed. Det gælder alt fra praktisk håndtering af patientsikkerhed over tværfaglig innovation til viden om den nyeste forskning. Center for Kvalitet underviser bl.a. lægestuderende, sygeplejestuderende, samfundsvidenskabere og medarbejdere i sundhedsvæsenet.

Center for Kvalitets forskning skal bidrage til udvikling og forbedring af sundhedsydelser, der kommer patienter til gavn. Forskningen drejer sig om interventioner i komplekse systemer, samskabelse af sundhedsservice, integration af sundhedssystemer og patientsikkerhed/resiliens.

Luk menu