Ph.d.: Akkreditering og kvalitetsmål


Undersøgelse af sammenhængen mellem akkreditering og forskellige proces- og resultatmål såsom dødelighed, klinisk proceskvalitet og patientoplevelse. Ph.d. Anne Mette Falstie-Jensen, Klinisk Epidemologisk Afdeling, Århus Universitetssygehus. Videnskabelige publikationer: Falstie-Jensen, A.M. et…

Ph.d.: Akkreditering og proceskvalitet


Undersøgelse af, om akkreditering har haft effekt på sygehusenes kliniske proceskvalitet. Ph.d. studerende: Søren Bie Bogh Link til ph.d.-afhandlingen (PDF) Videnskabelige publikationer: Bogh, S. B. et al.: Accreditation and improvement in…

Betydningen af akkreditering for hospitals- og afdelingsledelser

Opdragsgiver: Center for Kvalitet Formål: ​At undersøge effekten af akkreditering på ledelsesniveau At undersøge effekten af akkreditering som ledelsesværktøj At undersøge fremtidig brug af akkreditering på ledelsesniveau Tovholder: Anne Nicolaisen
Luk menu