Udvidet integreret samarbejde mellem FAM, OUH og Lægevagten

Den fysiske placering af Lægevagten i Odense ved Fælles Akutmodtagelse (FAM) på Odense Universitetshospital har givet mulighed for indgåelse af aftalen om et udvidet, integreret samarbejde om patienterne. Ønsket er at understøtte et sammenhængende patientforløb og en hensigtsmæssig arbejdsdeling og derved sikre, at patienterne ikke oplever ”at gå forkert” eller ”falde mellem to stole”.

Vi har i Praksisafdelingen bedt Center for Kvalitet om at evaluere aftalen på forskellige tidspunkter i perioden juni 2012 – juni 2013. Dette for at sikre, at aftalen er blevet implementeret og fungerer efter hensigten, hvilket også har givet mulighed for at justere og fokusere undervejs.

FAM, OUH og Lægevagten i Odense har været pilotenheder for etableringen af et udvidet samarbejde. Resultaterne af denne evalueringsrapport vil være inspiration for de andre Fælles Akutmodtagelser i Region Syddanmark og lægevagtordninger.

Tags:

Kontaktperson:

Udgivelsesdato: juni 22, 2013

Luk menu