Tværsektoriel vejledning om utilsigtede hændelser i sektorovergange

Målgruppe for vejledningen

Initialmodtagere af utilsigtede hændelser i Dansk Patientsikkerhedsdatabase (DPSD), sagsbehandlere/sagsejere, riskmanagere og andre, der deltager i opfølgning på utilsigtede hændelser.

Vejledningens mål er at

  • Læring og forbedringer skal foregå i et samarbejde mellem sektorerne
  • Sikre en systematisk videndeling, opfølgning og læring af fejl og utilsigtede hændelser i forbindelse med sektorovergange
  • Understøtte patientsikkerheden ved at indsamle, analysere og formidle viden om utilsigtede hændelser, der sker i overgangen mellem sektorerne
  • Understøtte den kvalitetsudvikling, som finder sted i sundhedsvæsenet, og udviklingen af et miljø, hvor det er muligt for personalet at håndtere utilsigtede hændelser og drage læring heraf
Tags: ,

Kontaktperson:

Udgivelsesdato: januar 13, 2018

Luk menu