Tværsektoriel audit af Sam-Bo aftaler i Region Syddanmark

Som en del af sundhedsaftalerne mellem regioner og kommuner blev der i 2009 i region Syddanmark udfærdiget såkaldte Sam:Bo aftaler vedrørende det tværsektorielle samarbejde om indlæggelse og udskrivning af patienter med behov kommunal opfølgning efter sygehusindlæggelse.

Tags:

Kontaktperson:

Udgivelsesdato: december 22, 2010

Luk menu