Tidlig opsporing af type 2 diabetes i almen praksis

Delrapport 1 under OTAP-projektet 2010-2012

Denne delrapport om den praktiserende læges rolle som tovholder udgør den første af tre udgivelser under projektet Organisatorisk Tovholder i Almen Praksis (OTAP). Udover ”Tidlig opsporing af type 2 diabetes” består OTAP-projektet af delprojekterne ”Optimering af diabetesbehandling vha. risikostratificering og datafangst” og ”Opfølgning og koordination efter udskrivning”.

OTAP-projektet er finansieret af midler fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse som led i en forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom. Projektet har til hensigt at undersøge aspekter af den praktiserende læges rolle som tovholder for patienter med kronisk sygdom.

Tags: ,

Kontaktperson:

Udgivelsesdato: maj 22, 2012

Luk menu