Tidlig opsporing af type 2 diabetes i almen praksis – Delrapport 1 under OTAP-projektet 2010-2012

I projektet er undersøgt, hvor mange ikke-diagnosticerede personer med type 2 diabetes, der kan opspores i en afgrænset tidsperiode, hvor praktiserende læger yder en målrettet indsats. Projektet påviser ikke en sammenhæng mellem den ekstra målrettede indsats og antallet af opsporede ikke-diagnosticerede personer med type 2 diabetes set i forhold til ordinært forløbsprogram.

Tags: ,

Kontaktperson:

Udgivelsesdato: november 20, 2012

Luk menu