Sygehusrecepter

Fra udstedelse af en recept på sygehus til modtagelse af recepten på apoteket.

Apotekerne i Danmark er ifølge lovgivningen forpligtet til at afklare fejl og udbedre mangler på recepter. Ved ekspedition af recepter er apotekets personale en effektiv barriere, som er med til at korriger mod fejl, mangler og uklarheder i recepterne.

Sygehusrecepter udgør en mindre del af de recepter, der dagligt ekspederes på apoteket, men i en forholdsvis stor del af disse recepter, er der ikke overensstemmelse med gældende regler, da de indeholder fejl, som apoteket i samarbejde med sygehuslægerne må korrigere inden medicinen kan udleveres til patienten. Der er derfor behov for at undersøge og arbejde med kvalitetssikring af sygehusrecepterne.

Tags:

Kontaktperson:

Udgivelsesdato: marts 22, 2012

Luk menu