Spørgeskema om PatientOplevet kvalitet i Tværsektorielle forløb (SPOT)

Rapport fra Center for Kvalitet der bidrager med et systematisk udviklet spørgeskema til vurdering af patientoplevet kvalitet i tværsektorielle forløb.

Tags:

Kontaktperson:

Udgivelsesdato: februar 3, 2017

Luk menu