Sammendrag af Medicinsk Teknologivurdering (MTV) til forebyggelse af fald på hospitaler

Sygehusenes vigtigste opgave er at behandle og lindre patienterne for deres sygdomme. Og dette bør naturligvis ske uden, at patienterne påføres yderligere skader eller lidelser.

Desværre kan vi ikke undgå utilsigtede hændelser, herunder at patienter falder under indlæggelse, hvilket alene udgør 10% af de kendte utilsigtede hændelser. Men at vi ikke helt kan undgå fald, er ikke en undskyldning for at lade stå til.

Tags:

Kontaktperson:

Udgivelsesdato: juni 22, 2010

Luk menu