Rygmonitorering i Region Syddanmark. Rapport fra kronikerpuljeprojekt 2013

Projektet er gennemført som led i den forstærkede indsats for patienter med kroniske sygdomme, som Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse i 2010-2012 bevilgede særlige midler til. Projektet har taget udgangspunkt i Region Syddanmarks forløbsprogram for rygområdet, som beskriver regionens samlede indsats over for patienter med ryggener (specielt lænderygproblemer).

Tags: ,

Kontaktperson:

Udgivelsesdato: januar 22, 2013

Luk menu