Risikolægemidler – Anbefalinger til håndtering af risikolægemidler på sygehusenhederne i Region Syddanmark

I Danmark findes der ikke eksplicitte krav til håndtering af risikomedicin, men vi ved, at visse lægemidler har en højere frekvens af skader end andre. Og at 1-2% af de rapporterede medicineringsfejl medfører alvorlig skade for patienten.

Internationalt anvendes begrebet ”high alert medicines and high risk medicines” om lægemidler, som ved utilsigtede hændelser og fejl er forbundet med stor risiko for alvorlig skade på patienterne.

Med henblik på at minimere risikoen for alvorlige skadevoldende medicineringsfejl har Region Syddanmark taget første skridt og udpeget 5 risikolægemidler, der både i Danmark og internationalt, er beskrevet med en særlig høj frekvens af skader for patienten.

Tags:

Kontaktperson:

Udgivelsesdato: januar 22, 2010

Luk menu