Regional model til kvalitetsmonitorering af Sam-Bo aftalen

Den regionale følgegruppe for SAMBO besluttede i efteråret 2011, at der skulle udarbejdes en regional model til kvalitetsmonitorering af SAMBO aftalen. Følgegruppen sammensatte en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra hvert af de lokale samordningsfora (SOF). Deltagerne er udvalgt med en kommunal og en regional repræsentant, og har således bestået af fire repræsentanter fra kommuner og fire repræsentanter fra sygehuse.

Tags:

Kontaktperson:

Udgivelsesdato: september 22, 2012

Luk menu