Patientsikkerhedsindsatser – RSD 2015

Denne statusrapport indeholder Region Syddanmarks afrapportering på de fælles nationale patientsikkerhedsindsatser, de fælles regionale patientsikkerhedsindsatser og resultaterne fra de strukturerede journalaudit med Global Trigger Tool (GTT), der er foretaget i bestræbelserne på at monitorere antallet af patientskader over tid.

Tags:

Kontaktperson:

Udgivelsesdato: marts 12, 2015

Luk menu