Patientsikkerhed og Elektronisk Patient Medicinering

Identifikation af fejltyper og problemstillinger i anvendelsen af de elektroniske medicinmoduler på tre sygehusenheder, med særligt sigte på patientsikkerheden i medicineringsprocessen.

Tags:

Kontaktperson:

Udgivelsesdato: november 22, 2008

Luk menu