Patientinddragelse Region Syddanmark – Katalog 2014

Dette katalog er en opdatering af kataloget om Patientinddragelse i Region Syddanmark fra december 2012. Formålet er at give et indblik i de aktiviteter, der aktuelt finder sted på sygehusene i regionen.

Tags:

Kontaktperson:

Udgivelsesdato: marts 22, 2014

Luk menu