Patientinddragelse i Region Syddanmark – Katalog

Hensigten med dette katalog er at give en oversigt over igangværende og planlagte aktiviteter i Region Syddanmark. Aktiviteterne skal sikre, at patienterne på sygehusene inddrages i eget forløb, samt at deres behov inddrages i udvikling af sundhedsvæsenets ydelser og rammer. Dette er medvirkende til, at der leves op til intentionerne i Region Syddanmarks Sundhedsvision samt Strategi for Kvalitetsudvikling i Sundhedssektoren (2011-2014).

Tags:

Kontaktperson:

Udgivelsesdato: december 22, 2012

Luk menu