Patienters tilfredshed med rehabilitering

Center for Kvalitet har gennemført en pilotundersøgelse af patienters tilfredshed med rehabilitering ved Rehabiliteringsafdelingen på OUH (Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus).

Formålet med undersøgelsen har været at afprøve måder, hvorpå vi kan indhente viden om patienters tilfredshed og at give feedback til Rehabliteringsafdelingen fra de patienter, der deltog i pilotafprøvningen.

Der er anvendt og afprøvet tre forskellige metoder; hhv. enkeltinterviews og telefoninterviews med patienter der er indlagt, og et elektronisk spørgeskema til patienter i ambulant behandling. Resultaterne viser, at patienter overordnet set er tilfredse med den indsats, de har modtaget, uanset om de er indlagte eller har været i ambulant forløb.

Der er mulighed for udvikling af indsatsen i forhold til afgrænsede områder som inddragelse af pårørende, tilpasning af indsatsen i forhold til alder eller ventetid fra henvisning til første fremmøde. Derudover har pilotundersøgelsen kastet en række erfaringer af sig, som kan komme senere undersøgelser af patienters tilfredshed til gode i designfasen, hvor der skal træffes en række beslutninger om måden at gennemføre patientinterviews på mv.

Tags: ,

Kontaktperson:

Udgivelsesdato: november 20, 2014

Luk menu