Optimering af diabetesbehandling vha. risikostratificering og datafangst – Delrapport 2 under OTAP-projektet 2010-2012

I projektet er undersøgt, om man med systematisk anvendelse af datafangst kan optimere behandling for patienter med type 2 diabetes. Projektet viser, at datafangst vurderes som et værdifuldt arbejdsredskab af sygeplejerskerne – blandt i forhold til bedre overblik og mere målrettet behandling. Kvantitativt viser opgørelsen en tendens til sammenhæng mellem målrettet indsats og forbedring af den enkelte patients tilstand.

Tags: ,

Kontaktperson:

Udgivelsesdato: november 20, 2012

Luk menu