Opfølgning og koordination efter udskrivelse – Delrapport 3 under OTAP-projektet 2010-2012

Denne delrapport om den praktiserende læges rolle som tovholder udgør den tredje af tre udgivelser under projektet Organisatorisk Tovholder i Almen Praksis (OTAP). Udover ”Opfølgning og koordination efter udskrivelse” består OTAP-projektet af delprojekterne ”Tidlig opsporing af type 2 diabetes” og ”Optimering af diabetesbehandling vha. risikostratificering og datafangst”. OTAP-projektet er finansieret af midler fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse som led i en forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom. Projektet har til hensigt at undersøge aspekter af den praktiserende læges rolle som tovholder for patienter med kronisk sygdom.

Denne delrapport går i dybden med den praktiserende læges rolle i forhold til ældre, skrøbelige patienter, der netop er udskrevet fra sygehuset, hvor en koordination med den kommunale hjemmesygepleje er nødvendig.

Kontaktperson:

Udgivelsesdato: januar 22, 2013

Luk menu