Opfølgning i primær sektor efter udskrivning fra sygehus – Delrapport 3 under OTAP-projektet 2010-2012

Tidligere studier har vist, at opfølgning efter udskrivning kan reducere frekvensen af genindlæggelser. I projektet er undersøgt, hvilket udbytte der kommer ud af opfølgningerne, ligesom de organisatoriske og logistiske udfordringer med opfølgningerne er belyst. Projektet viser, at der er en række gevinster at opnå, når opfølgning sker i patientens hjem og med tilstedeværelse af såvel praktiserende læge og sygeplejerske.

Tags: ,

Kontaktperson:

Udgivelsesdato: november 20, 2012

Luk menu