Notat om patientinddragelse

Hensigten med dette notat er ikke at give et komplet billede af aktiviteter indenfor patientinddragelse. Derimod er det forsøgt at tegne et landskab over forskellige aktiviteter og tilgange som kan være til inspiration og diskussion.

Konkrete anbefalinger af værktøjer er fravalgt, da ethvert valg af et værktøj eller tilgang til patientinddragelse vil være afhængigt af rammerne, kulturen, præferencer og behov i det enkelte sygehus, afdeling og afsnit.

Tags:

Kontaktperson:

Udgivelsesdato: februar 22, 2012

Luk menu