Notat om Hospitalstandardiseret Mortalitetsratio 2014

Formålet med dette notat: Hospitalsstandardiseret mortalitetsratio (HSMR) er en kompliceret matematisk-statistisk konstruktion. Det kan være svært at gennemskue og fortolke betydningen af ændringer i værdierne.

Center for Kvalitet samler og analyserer løbende de publicerede HSMR-værdier fra hele landet og kan hjælpe sundhedsdirektøren og sygehusledelserne i Region Syddanmark med opgaven.

Tags:

Kontaktperson:

Udgivelsesdato: marts 24, 2014

Luk menu