Funktionelle lidelser – Audit af patientforløb i Region Syddanmark

Region Syddanmark har i 2014 igangsat en proces til afklaring af mulighederne for optimering af behandlingsforløbet for patienter med funktionel lidelse. Som led heri er der fra regionens side ytret ønske om fremskaffelse af mere viden om det nuværende forløb for patientgruppen. Mere specifikt ønskes der en afklaring af, om det vil være muligt at diagnosticere funktionelle lidelser på et tidligere tidspunkt i forløbet samt at vurdere behovet for en ændret organisering til understøttelse af mere målrettede behandlingstilbud.

Tags:

Kontaktperson:

Udgivelsesdato: november 10, 2015

Luk menu