Faglig audit og patientoplevet kvalitet på genoptræningsområdet – Et pilotprojekt

Dette pilotprojekt er gennemført efter aftale med Region Syddanmarks Følgegruppe for genoptræning. Ønsket har været at afprøve en model til opfølgning af sundhedsaftalernes afsnit om genoptræningsplaner (GOP) med henblik på vurdering af

  • Det faglige indhold af GOP
  • Tidspunktet for påbegyndelse af den ambulante genoptræning i kommunalt regi
  • Patienternes tilfredshed med sektorovergangen i genoptræningsforløbet
Tags: , ,

Kontaktperson:

Udgivelsesdato: marts 22, 2014

Luk menu