Evaluering af Ny Finansieringsmodel – Delrapport

Denne rapport er den første i evalueringen af Ny Finansieringsmodel. Rapporten bygger på kvalitative data indhentet ved første interviewrunde.

Formålet med første interviewrunde var at få en tidlig pejling på, hvordan arbejdet med implementeringen af Ny Finansieringsmodel foregår samt at indsamle oplysninger om aktiviteter, der er sat i værk på baggrund af modellen. En oversigt med eksempler på aktiviteter vil være en del af rapporten til inspiration for afdelingerne imellem.

Data fra interviews vil efterfølgende blive anvendt til at til at kvalificere planlægningen af den fremadrettede evalueringsproces, herunder valg ved den kvantitative monitorering, som den endelige evalueringsrapport vil indeholde sammen med nye data fra anden interviewrunde. For nærmere oplysninger om design og metode henvises der til ”Design af evalueringen”, 30.05.2017 samt ”Programteori”, 09.08.2017.

Kontaktperson:

Udgivelsesdato: november 18, 2017

Luk menu