Evaluering af forløbsprogram for voksne patienter med diabetes 2 – med fokus på henvisning til uddannelse og rehabiliteringstilbud

Det er forudsat i Grundaftale om indsats for patienter med kronisk sygdom i Region Syddanmark 2011-2014, at der skal ske en monitorering af den fælles kronikerindsats. Monitoreringen skal medvirke til, at de tværsektorielle patientforløbsprogrammer implementeres.

På den baggrund har Center for Kvalitet udarbejdet “Evaluering af forløbsprogram for voksne patienter med diabetes 2 – med fokus på henvisning til uddannelse og rehabiliteringstilbud” Rapporten er ikke en evaluering af hele forløbsprogrammet, men har specielt  fokus på, hvordan diabetespatienter bliver henvist til uddannelses og rehabiliteringstilbud og på hvilken baggrund de henvises.

Tags: ,

Kontaktperson:

Udgivelsesdato: november 20, 2013

Luk menu