Evaluering af forløbsprogram for voksne patienter med diabetes 2 – Med fokus på henvisning til uddannelse og rehabiliteringstilbud

Det er forudsat i Grundaftale om indsats for patienter med kronisk sygdom i Region Syddanmark 2011- 2014, at der skal ske en monitorering af den fælles kronikerindsats. Monitoreringen skal medvirke til, at de tværsektorielle patientforløbsprogrammer implementeres. Det er ligeledes et ønske, at såvel kvalitative som kvantitative data anvendes som grundlag for dialog om kvaliteten af den tværfaglige indsats i de lokale samordningsfora.

Tags: ,

Kontaktperson:

Udgivelsesdato: maj 22, 2013

Luk menu