Evaluering af det integrerede samarbejde mellem FAM, OUH og lægevagten

Den fysiske placering af Lægevagten i Odense ved Fælles Akutmodtagelse (FAM) på Odense Universitetshospital har givet mulighed for indgåelse af “aftalen om et udvidet, integreret samarbejde om patienterne”. Denne aftale har Center for Kvalitet evalueret på opfordring af Praksisafdeling for at sikre, at aftalen er blevet implementeret og fungerer efter hensigten.

Baggrunden for aftalen er et ønske om at understøtte et sammenhængende patientforløb og en hensigtsmæssig arbejdsdeling og derved sikre, at patienterne ikke oplever “at gå forkert” eller “falde mellem to stole”.
FAM, OUH og Lægevagten i Odense har været pilotenheder for etableringen af et udvidet samarbejde. Resultaterne af denne evalueringsrapport vil være inspiration for de andre Fælles Akutmodtagelser i Region Syddanmark og lægevagtordninger.

Evalueringen har været præsenteret på en international konference om integrated care i Singapore.

Tags:

Kontaktperson:

Udgivelsesdato: november 20, 2013

Luk menu