Den ældre medicinske patient – En kvalitativ undersøgelse af patientoplevelser

Denne undersøgelse giver et indblik i, hvordan fem informanter oplever at få et opfølgende hjemmebesøg af en hjemmesygeplejerske og en praktiserende læge efter udskrivelse fra sygehuset.
De fem informanter fortæller om planlægning af besøget, selve besøget, inddragelse af pårørende samt aftaler og en plan for fremtiden. Konklusionerne fra undersøgelsen peger på, at der er tre områder, hvor der er potentiale for at forbedre indsatsen.

For det første handler det om klar forventningsafstemning med borgeren om begrundelse for og formålet med besøget. For det andet handler det om skriftlig information til borgeren både før, under og efter et besøg. Og for det tredje vedrører det et tilbud om, at pårørende kan være til stede under et opfølgende hjemmebesøg.

Foruden de tre opmærksomhedspunkter viser undersøgelsen, at målgruppen for et opfølgende hjemmebesøg er en sårbar gruppe, som har stor tillid til det sundsfaglige personale, og som især efter en indlæggelse er stærkt afhængig af den hjælp, de får.

Tags: ,

Kontaktperson:

Udgivelsesdato: august 20, 2015

Luk menu