Audit af KOL-rehabilitering. Delrapport, februar 2014

Jf. rammebeskrivelse for projektet om KOL-rehabilitering, skal auditprojektet ”…danne grundlag for en vurdering af, hvorvidt patienterne stratificeres efter anbefalingerne i forløbsprogrammet, og om de efterfølgende modtager behandlings- og rehabiliteringstilbud på det niveau (sygehus/kommunalt regi), der anbefales jf. det eksisterende KOL-patientforløbsprgram. Audit-undersøgelsen skal også være med til at skabe mere klarhed over, hvorvidt der kan være behov for en revision af forløbsprogrammet.

Tags: , ,

Kontaktperson:

Udgivelsesdato: februar 22, 2014

Luk menu