Afdækning af hjertestopprocedurer

Det regionale kvalitetsudvalg besluttede i september 2010, at der skulle udføres en systematisk gennemgang af hjertestopprocedurerne i Regionen. Baggrunden for beslutningen var en alvorlig utilsigtet hændelse, generelle mønstre og tendenser i tidligere rapporterede Utilsigtede hændelser (UTH) samt krav i henhold til Den Danske Kvalitetsmodel. Det blev anbefalet, at et evt. forslag omkring oprettelsen af en regional retningslinje/ anbefaling tages op i den regionale hjertestyregruppe.

For at give et så nuanceret input til hjertestyregruppen som muligt, blev der igangsat en systematisk gennemgang af området. Gennemgangen skal bidrage til at løfte problemstillinger i forbindelse med hjertestop op på et regionalt niveau samt at skabe læring på tværs af regionen.

Tags:

Kontaktperson:

Udgivelsesdato: januar 22, 2012

Luk menu