Undervisning af lægestuderende på Syddansk Universitet

 


Grundkursus i patientsikkerhed

Center for Kvalitet underviser studerende og regionale nøglepersoner, der har en særlig funktion og opgave inden for patientsikkerhed.

På grundkurset i patientsikkerhed vil du opnå kendskab og viden om det mindset og værdigrundlag, der anvendes i arbejdet med at forbedre patientsikkerheden. Og blive introduceret  til, hvordan du efterfølgende kan arbejde med patientsikkerhed i egen praksis.

Målet er, at deltagerne går hjem med:

  • Viden om patientsikkerhedslovens forpligtelser
  • Inspiration til at varetage rollen som nøgleperson
  • Ideer til hvordan der kan skabes læring i afdelingen
  • Perspektiver til refleksioner over egen hverdag
  • Forståelse af risikovurdering og risikostyring i egen praksis
  • Eksempel på hvordan begrebet sikkerhedskultur kan bringes i spil

Hent undervisningsmateriale (PowerPoint)

Luk menu