Sagsbehandling af utilsigtede hændelser
Modtagelse og sagsbehandling af hændelsesrapporterne sker på baggrund af det hændelsessted, der er angivet i den enkle rapport. Er det en hændelse indenfor primærsektor i Region Syddanmark, modtages den af en risikomanager i Center for Kvalitet. Er hændelsesstedet i rapporteringen angivet som sygehusenhed i Region Syddanmark, modtages hændelsesrapporten af sygehusenhedens risikomanager.

Sagsbehandlingens faser:

  • Gennemlæse den rapporterede hændelse
  • Evt. indhente supplerende oplysninger
  • Afklare analyseforløb
  • Foretage en elektronisk klassificering af alvorligheden og hændelsestype
  • Anonymisere hændelsen
  • Indsende til Patientombuddet
Luk menu