Brug for viden

Det er vigtigt, at Sundhedsstyrelsen får det at vide, når medicinsk udstyr svigter. For det er sundhedspersonalets indberetninger, der gør det muligt for Sundhedsstyrelsen at gribe ind over for producenten, hvis antallet af hændelser eller den enkelte hændelse i sig selv er uacceptabel.

Indberet fejl og uheld på medicinsk udstyr

Indberet utilsigtede hændelser med medicin

Luk menu