Center for Kvalitet varetager opgaven som regional risikomanager og er risikomanager for primærområdet (undtagen kommunerne) samt det præhospitale område.

Center for Kvalitet har specialist viden om drift og anvendelse af Dansk Patientsikkerhedsdatabase (DPSD) og har adgang til alle utilsigtede hændelser (UTH), som rapporteres af regionens sundhedsvæsen.

Funktionen indebærer også ansvaret for den regionale videndeling og læring af utilsigtede hændelser, herunder facilitering af fagspecifikke netværk.

Center for Kvalitet har gennem opgaven en tæt relation til sundhedsområdet. En relation som er afgørende for at give relevant indhold og inspiration til forskning, metodeudvikling, og uddannelse.

Se en video om arbejdet med utilsigtede hændelser

Eksterne links

Luk menu