Nyheder

  • Center for Kvalitet
  • Evaluering
  • Forskning
  • Kategorier
  • KOL
  • Patientsikkerhed
  • Resilience
  • Sikkerhed II
  • Undervisning
  • VIS ALLE

Vaccinationer – en kilde til forveksling

Det nationale netværk af regionale risikomanagere har udviklet anbefalinger til, hvordan processerne omkring vaccinationer kan håndteres i almen praksis. Disse anbefalinger er baseret på viden fra rapporterede utilsigtede hændelser.Her er anbefalinger vedrørende hensigtsmæssige arbejdsgange før, under og efter vaccinationen samt...

Nedslag fra seminaret ‘Frontiers in safety’ med Hollnagel og Sutcliffe

FRONTIERS IN SAFETY Center for Kvalitet havde den 20. april i samarbejde med SDU og Sygehus Sønderjylland inviteret Professor Erik Hollnagel og Professor Kathleen Sutcliffe til at holde et seminar om hvordan, der i fremtiden bør arbejdes med sikkerhed og...

Invitation til ph.d.-forsvar om ledelses set-up i sygehussektoren

Det er med stor glæde, at Center for Kvalitet kan invitere interesserede til at overvære Bettina Ravnborg Thudes ph.d.-forsvar ’Leadership at Danish Hospitals’. Ph.d.-forsvaret finder sted den 19. april kl. 13.00 i Lærings- og Forskningshuset på Sygehus Sønderjylland, Kresten Philipsens...

21 nye kursister er klar til intern survey og audit

Der var fuldt hus på grundkurset ’Intern surveyor og auditorer – for sundhedspersonale i region, kommune og almen praksis’, der blev afholdt den 7. og 8. marts af Center for Kvalitet. Kurset henvender sig til medarbejdere der arbejder med at...

Center for Kvalitet styrker arbejdet med patientsikkerhed

Med oprettelse af to nye stillinger som udviklingskonsulenter styrker Center for Kvalitet kompetencer og viden i centerets arbejde med patientsikkerhed. Nye kompetencer i team patientsikkerhed Vibeke Madsen er uddannet farmaceut og har arbejdet på apotek og hospital. Med mange års...

Gæsteophold fra Finland

Som en det af det fælles europæiske kræftforskningssamarbejde INEXCA stiller Center for Kvalitet arbejds- og overnatningsfaciliteter til rådighed for to finske softwareudviklere. Kayo Hasegawa og Kimmo Sairanen kommer fra det finske softwarefirma Sensoftia. Der arbejder man bl.a. med udvikling af en...

Identifikation af ledende indikatorer, ny ph.d. fra Center for Kvalitet

Ditte Caroline Raben Mogensen har i sin ph.d.-afhandling beskrevet en metode til at identificere ledende indikatorer i sundhedsvæsnet. Afhandlingen ‘Identification of leading indicators in healthcare processes – developing a method’ kan downloades her Her præsenterer Caroline mere end tre års arbejde på under...

KOL |

Artikel: Tidlig rehabilitering efter KOL-exacerbation

Artikel fra Center for Kvalitet om effekten af en indsats rettet mod henvisningsproces, visitering og fuldførelse af rehabiliteringsforløb i kommunen. Læs artiklen her (PDF) Artiklen er bragt i seneste nummer af ‘Lungemedicin’ i magasinet Best Practice. Link til Best Practice

Artikel: Learn from what goes right: A demonstration of a new systematic method for identificatio...

Artikel fra Ditte Caroline Raben Mogensens ph.d. ‘Identification of leading indicators in healthcare processes – developing a method’. Artiklen omhandler En ny metode til identifikation af ledende indikatorer inden for sundhedsvæsenet. Den fremlagte metode er bygget på begrebet Functional Resonance Analysis Method...

Artikel – Compliance with accreditation and recommended hospital care

Compliance with accreditation and recommended hospital care—a Danish nationwide population-based study Anne Mette Falstie-Jensen og kolleger undersøger forholdet imellem hospitalers efterlevelse af akkrediteringsstandarter og klinisk proceskvalitet blandt patienter på offentlige sygehuse. Studiet tester hypotesen; at patienter, der er indlagt på hospitaler med høj efterlevelse...

Fra Sikkerhed I til Sikkerhed II – En hvidbog

Gennem den sidste halve snes år er det gradvist blevet klart, at formålet med sikkerhedsstyring må udvikle sig fra at være at “så lidt som muligt går galt” til at blive at “så meget som muligt gå godt”. Den nye definition...

Artikel: Nye tider i sundhedsvæsenet

Det vrimler med kvalitetsforbedringsprogrammer, men virker de efter hensigten? Det har Ulrik Gerdes og Sanne Weiergang Schou fra Center for Kvalitet i samarbejde med Lars Holger Ehlers fra Aalborg Universitet givet et bud på i en ny artikel i det seneste nummer...

Årsberetning fra Dansk Patientsikkerhedsdatabase 2016

Årsberetning for Dansk Patientsikkerhedsdatabase 2016 viser at antallet af utilsigtede hændelser ligger stabiltÅrsberetningen for Dansk Patientsikkerhedsdatabase 2016 viser, at antallet af rapporteringer af utilsigtede hændelser ligger stabilt.I 2016 blev der rapporteret ca. 189.000 utilsigtede hændelser, og det tilsvarende tal for...

Akkreditering – ny artikel om effekterne af Den Danske Kvalitetsmodel

Ny videnskabelig artikel af Søren Bie Bogh, ph.d. fra Center for Kvalitet, undersøger om effekten af Den Danske Kvalitetsmodel (DDKM) varierede mellem hospitals-karakteristika og typer af kliniske processer.Studiet er udført som en registerundersøgelse, hvor kliniske processer relateret til patienter med apopleksi,...

Har vi flere data end indsigt?

Rapport sætter fokus på den nødvendige analytiske kapacitet i sundhedsvæsenet. Analyser spiller en afgørende rolle i udformningen af patientplejen på tværs af organisationer og sundhedssystemer. Det samme gør sig gældende i sundhedsvæsnets kvalitetsarbejde og ved identifikation af områder med forbedringspotentiale....

Ph.d.-studerende fra Center for Kvalitet fremlagde deres forskning på Åben Forskerdag 2017

Fra venstre: Morten Sall Jensen, Bettina Ravnborg Thude og Christina Radl-Karimi Åben Forskerdag er en årlig tilbagevendende fagdag hvor ph.d.-studerende med tilknytning til Region Syddanmark præsenterer deres forskningsprojekter.I år blev arrangementet afholdt i Middelfart, og blandt de deltagende var tre ph.d.-studerende fra Center for...

Mød Søren Birkeland, ny overlæge i Center for Kvalitet

Center for Kvalitet byder velkommen til Søren Birkeland.Søren er netop tiltrådt som ny overlæge og forsker i Center for Kvalitet. Her skal Søren primært forske i områderne patientsikkerhed og patientinddragelse i behandlingen.Søren er uddannet læge og kommer fra en stilling...

Center for Kvalitet deltog på The Microsystem Festival 2017

Fra 28. februar til 3. marts afholdt den svenske forskningsenhed Qulturum, under regionshospitalet i Jönköbing, den årlige fagfestival der sætter fokus på kvalitetsarbejde i sundhedssektoren. Den internationale konference havde ca. 180 deltagere fra 14 nationer.Center for Kvalitet bidrog med fem...

Nyt hold kursister er klar til at bruge FRAM

Mandag den 19. december afsluttede 9 kursister efterårets kursus i Functional Resonance Analysis Method (FRAM). Hermed er endnu en gruppe sundhedsfaglige personer uddannet i, at benytte FRAM til at beskrive hvordan komplekse systemer fungerer. FRAM er udviklet af Erik Hollnagel fra Center...

Ph.d. om effekten af akkreditering

Ph.d.-afhandling fra Center for Kvalitet har undersøgt effekten af akkreditering Akkreditering blev, som en del af Den Danske Kvalitetsmodel, benyttet i det danske sygehusvæsen i perioden fra 2009 til 2016. Akkreditering er et kvalitetsstyringsredskab hvor en uvildig instans undersøger om...

Luk menu