Nyheder

  • Center for Kvalitet
  • Evaluering
  • Forskning
  • KOL
  • Patientsikkerhed
  • Resilience
  • Sikkerhed II
  • Undervisning
  • VIS ALLE

Gæsteophold fra Finland

Som en det af det fælles europæiske kræftforskningssamarbejde INEXCA stiller Center for Kvalitet arbejds- og overnatningsfaciliteter til rådighed for to finske softwareudviklere. Kayo Hasegawa og Kimmo Sairanen kommer fra det finske...

Identifikation af ledende indikatorer, ny ph.d. fra Center for Kvalitet

Ditte Caroline Raben Mogensen har i sin ph.d.-afhandling beskrevet en metode til at identificere ledende indikatorer i sundhedsvæsnet. Afhandlingen ‘Identification of leading indicators in healthcare processes – developing a method’ kan downloades her...

KOL |

Artikel: Tidlig rehabilitering efter KOL-exacerbation

Artikel fra Center for Kvalitet om effekten af en indsats rettet mod henvisningsproces, visitering og fuldførelse af rehabiliteringsforløb i kommunen. Læs artiklen her (PDF) Artiklen er bragt i seneste nummer...

Artikel: Learn from what goes right: A demonstration of a new systematic method for identificatio...

Artikel fra Ditte Caroline Raben Mogensens ph.d. ‘Identification of leading indicators in healthcare processes – developing a method’. Artiklen omhandler En ny metode til identifikation af ledende indikatorer inden for sundhedsvæsenet....

Artikel – Compliance with accreditation and recommended hospital care

Compliance with accreditation and recommended hospital care—a Danish nationwide population-based study Anne Mette Falstie-Jensen og kolleger undersøger forholdet imellem hospitalers efterlevelse af akkrediteringsstandarter og klinisk proceskvalitet blandt patienter på offentlige sygehuse. Studiet tester hypotesen;...

Fra Sikkerhed I til Sikkerhed II – En hvidbog

Gennem den sidste halve snes år er det gradvist blevet klart, at formålet med sikkerhedsstyring må udvikle sig fra at være at “så lidt som muligt går galt” til at...

Artikel: Nye tider i sundhedsvæsenet

Det vrimler med kvalitetsforbedringsprogrammer, men virker de efter hensigten? Det har Ulrik Gerdes og Sanne Weiergang Schou fra Center for Kvalitet i samarbejde med Lars Holger Ehlers fra Aalborg Universitet givet et...

Årsberetning fra Dansk Patientsikkerhedsdatabase 2016

Årsberetning for Dansk Patientsikkerhedsdatabase 2016 viser at antallet af utilsigtede hændelser ligger stabiltÅrsberetningen for Dansk Patientsikkerhedsdatabase 2016 viser, at antallet af rapporteringer af utilsigtede hændelser ligger stabilt.I 2016 blev der...

Akkreditering – ny artikel om effekterne af Den Danske Kvalitetsmodel

Ny videnskabelig artikel af Søren Bie Bogh, ph.d. fra Center for Kvalitet, undersøger om effekten af Den Danske Kvalitetsmodel (DDKM) varierede mellem hospitals-karakteristika og typer af kliniske processer.Studiet er udført som...

Har vi flere data end indsigt?

Rapport sætter fokus på den nødvendige analytiske kapacitet i sundhedsvæsenet. Analyser spiller en afgørende rolle i udformningen af patientplejen på tværs af organisationer og sundhedssystemer. Det samme gør sig gældende...

Ph.d.-studerende fra Center for Kvalitet fremlagde deres forskning på Åben Forskerdag 2017

Fra venstre: Morten Sall Jensen, Bettina Ravnborg Thude og Christina Radl-Karimi Åben Forskerdag er en årlig tilbagevendende fagdag hvor ph.d.-studerende med tilknytning til Region Syddanmark præsenterer deres forskningsprojekter.I år blev arrangementet afholdt...

Mød Søren Birkeland, ny overlæge i Center for Kvalitet

Center for Kvalitet byder velkommen til Søren Birkeland.Søren er netop tiltrådt som ny overlæge og forsker i Center for Kvalitet. Her skal Søren primært forske i områderne patientsikkerhed og patientinddragelse...

Center for Kvalitet deltog på The Microsystem Festival 2017

Fra 28. februar til 3. marts afholdt den svenske forskningsenhed Qulturum, under regionshospitalet i Jönköbing, den årlige fagfestival der sætter fokus på kvalitetsarbejde i sundhedssektoren. Den internationale konference havde ca....

Nyt hold kursister er klar til at bruge FRAM

Mandag den 19. december afsluttede 9 kursister efterårets kursus i Functional Resonance Analysis Method (FRAM). Hermed er endnu en gruppe sundhedsfaglige personer uddannet i, at benytte FRAM til at beskrive hvordan komplekse...

Ph.d. om effekten af akkreditering

Ph.d.-afhandling fra Center for Kvalitet har undersøgt effekten af akkreditering Akkreditering blev, som en del af Den Danske Kvalitetsmodel, benyttet i det danske sygehusvæsen i perioden fra 2009 til 2016....

Luk menu