Identifikation af ledende indikatorer, ny ph.d. fra Center for Kvalitet

Ditte Caroline Raben Mogensen har i sin ph.d.-afhandling beskrevet en metode til at identificere ledende indikatorer i sundhedsvæsnet.

Afhandlingen ‘Identification of leading indicators in healthcare processes – developing a method’ kan downloades her

Her præsenterer Caroline mere end tre års arbejde på under et minut.

Luk menu