Oversigt over afsluttede forskningsprojekter

Ph.d.: Akkreditering og kvalitetsmål


Undersøgelse af sammenhængen mellem akkreditering og forskellige proces- og resultatmål såsom dødelighed, klinisk proceskvalitet og patientoplevelse. Ph.d. Anne Mette Falstie-Jensen, Klinisk Epidemologisk Afdeling, Århus Universitetssygehus.

Læs mere »

Ph.d.: Ledende indikatorer

Udvikling af en metode, der kan anvendes til at studere processer og udvikle ledende indikatorer, som kan bruges til at forbedre patientsikkerhed. Ph.d. studerende: Caroline

Læs mere »
Luk menu